Säsongscamping

 

Varmt välkommen till oss.

Här hittar du information om säsongscamping, priser och villkor

 
För intresseanmälan av säsongen plats, vänligen ta kontakt på alholmens@gmail.com, alt.076-336 7778

Betalning

Vintersäsongen ska vara betald senast: 25 September. Bokningsavgiften för sommarsäsongen, 2 000 kr, ska vara betald senast den 1 oktober. Resterande belopp ska betalas in till den 31 mars. För nya säsongsgäster ska bokningsavgiften vara betald 10 dagar efter bokningsdatumet. Resterande belopp ska betalas in senast 31 mars. När inbetalning av bokningsavgiften (2 000 kr) är gjord är det därmed bekräftat att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra säsongsregler. Vid avbokning av plats görs ingen återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning efter 31 mars debiterar vi hela säsongsavgiften och ingen återbetalning sker.

Uppsägning av säsongstomt

Vid uppsägning av säsongstomt behöver Alholmens Camping få en skriftlig (via post eller mail) uppsägning av gästen som står på den aktuella bokningen. Tänk på att återställa platsen, ta bort ev. grus och lämna in nyckel. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr.

Prioritetsordning av säsongstomt

Befintliga säsongscampare har förtur på sin säsongstomt inför vinter- och sommarsäsong.

Byte av plats

Önskar ni byta plats inför nästa år så skicka en förfrågan till alholmens@gmail.com. Önskemålen behandlas i turordning. Ingen stående kölista från år till år utan man måste varje år anmäla sitt intresse på nytt.

Vem har rätt att bo på tomten?

Bokning av säsongstomt omfattar gästen som står på platsen samt dennes maka/make/sambo och deras hemmavarande barn.

Vad ingår?

Gäster har tillgång till samtliga servicehus med kök, WC, dusch och tvättmaskiner.

Förtydligande

Med anledning av återkommande diskussioner under våren vill vi förtydliga att vi inte garanterar att bokad plats är klar vid säsongsstarten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda en alternativ plats tills platsen är klar. Även du som har vintersäsong kan bli tvungen att flytta. Det kan bero på väder, vintern, pågående arbeten etc.

Överlåtelse, besök och uthyrning

Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut er säsongstomt. Det är inte heller tillåtet att hyra eller låna ut uppställd husvagn. Får ni besök tillkommer en kostnad per 100kr/ person och dygn. Gästen ska checkas in i receptionen vid ankomst. Säsongstomten kan ej delas med annan gäst utan en överenskommelse och avgift med Alholmens camping. Alholmens camping har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.

El

Ett krav är att en säsongstomt bokas upp på tomt där det finns en elmätare. Mätaren läser vi av och skickar ut en faktura i slutet av säsongerna. Pris per Kwh är 2,2 kr. Det är viktigt att säsongsgäster som checkar ut innan säsongen är slut, kontaktar receptionen för avläsning. Vi ber er att aldrig stänga av strömmen till husvagnen på stolpens säkring då detta kan tolkas som att strömmen har löst ut. Vid uppsägning eller byte av säsongstomt är det viktigt att ni kontaktar receptionen och lämnar in/byter nyckel.

Regler

Alla säsongsgäster ska checka in och ut på Alholmens Camping efter respektive säsong. Vid ankomst till oss behövs årets giltiga Campingkort (Camping Key Europe) med årets giltighetsmärke. Giltighetsmärket är ett bevis på att du har en självriskfri olycksfallsförsäkring som skyddar dig och din familj när du bor på Alholmens Camping. campingar som är anslutna till SCR, Sveriges Campingar- och Stugföretagare. Kortet är laddat med rabatter och erbjudande. Läs mera om kortet på www.scr.se Inför 2019 behövs intyg på att husvagnen har genomgått kontroll av gasolanläggningen eller att den är bortkopplad. Intyget visas sen upp vid incheckning i receptionen. Byggnation som trall, veranda m.m. måste göras på ett sådant sätt att flyttning lätt kan ske vid brand etc. Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul ska vara på marknivå. Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket och fasta vindskydd upp till 70 cm höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 70 cm är tillåtet under förutsättning att förtält saknas samt att anordningen inte är av permanent karaktär. Med tanke på brandrisken ska draget placeras utåt. Endast textilt förtält är tillåtet. Vi ser gärna att säsongsgäster kontaktar Alholmens Camping innan ankomst då personal följer med och kollar att uppställningen är enligt våra regler. Allt för att undvika missförstånd. Krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplats ställs av Elsäkerhetsverket. Lagstiftningen ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt, och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på Alholmens Camping så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl.a. att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2.5mm². Observera att de flesta "billiga" kablar som säljs på lågprisaffärer inte är godkända. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan el-stolpe och husvagn. Kabeln skall gå direkt från stolpe till vagn. Egen installation av VVS eller elanslutningar (utöver anslutning till egen stolpe med en skarvfri sladd eller eget avlopp) är inte tillåtet. Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med Alholmens Camping och endast då tomten uppvisar onormala markförhållanden. Enligt samma förordning föreskrivs också att det inte får finnas mer än 1 vagn per tomt, samt att endast 1 (en) bil får parkeras på tomten. Eventuell extra bil får stå på stora parkeringen bredvid campingreceptionen, inte inne på området. Alholmens Camping lånar inte ut verktyg och utrusning som exempelvis släpvagn.

Gräsklippning och allmän skötsel av campingtomt

Gräsklippning av tomt undersäsong utförs av säsongsgäst.

Säkerhet och regler för brand och el

Vi rekommenderar alla våra gäster att noggrant hålla avstånd mellan husvagnarna. Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under bör avståndet mellan två campingenheter vara fyra meter. Detta uppnås enklast genom att vagnen inkl. förtält placeras 2 meter från tomtgränsen, in på tomten åt alla håll. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Har man en för liten tomt för sin vagn så bör ni byta till en större plats.

Vid säsongens slut

Säsongstomter ska städas av innan sommarsäsongen upphör, även om ni önskar platsen kommande år. Städning innefattar att trall ska tas bort och att ingen annan utrustning eller liknande lämnas kvar längs tomten om ni inte har valt att ha vintersäsong. Har ni själva lagt ut grus ska även detta avlägsnas från tomten. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr.

Vinteruppställning

Observera att snöröjning är begränsad till vissa vägar. Meddela receptionen i god tid innan ankomst för hjälp med plogning annars kan vi inte garantera att ni får plogat.

Öppna servicehus under vintersäsongen

Servicehus är stängt under vintersäsongen, enbart handikappstoaletter och kök är öppna och man delar herr/dam.

Vinterförvaring

För er som önskar ha kvar golvmaterial på Alholmens camping inför kommande säsong, tillhanda håller vi en lämplig plats på området. Ni lämnar kvar och packar ert material på tomten. Säsongsgäster ansvarar själva för att täcka över materialet och märka upp det med platsnummer och namn. Tänk på att göra markering tydlig samt att den tål vatten och sitter fast ordentligt. Gäster som byter säsongstomt ansvarar själva för att tydligt märka om trallen till det rätta numret.